LiveTimisoara.ro

O comuna din Timis vrea redescoperirea traditiilor culturale din Banatul istoric

„Redescoperirea tradițiilor culturale din zona de frontieră Valcani-Čoka ca parte a Banatului istoric” – este titlul proiectului european pe care comuna timișeană Valcani împreună cu comuna Coka din Serbia implementează împreună pe axa prioritară 1 – Promovarea ocupării forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii.

Provocarea acestui proiect a început cu identificarea nevoilor comune în zona transfrontalieră Čoka-Valcani, și anume valorile culturale comune, lipsa de comunicare, pierderea identității istorice, care a condus la izolarea și marginalizarea comunităților rurale situate în zona de frontieră.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, intenționăm să grăbim dezvoltarea cooperării bilaterale prin evenimente culturale comune prin redescoperirea valorilor și tradițiilor și a obiceiurilor interculturale care transmit valori culturale tinerei generații pentru a păstra patrimoniul cultural local în zona Čoka-Valcani.

Obiective generale – Dezvoltarea relațiilor sociale și culturale în zona transfrontalieră Valcani–Čoka, pe baza cooperării multiculturale, a patrimoniului cultural și a promovării în comun a tradițiilor multietnice.

Obiective specifice:
1. Facilitarea accesului și participării comunităților din Valcani-Čoka la viața socială și culturală prin îmbunătățirea infrastructurii locale necesare găzduirii activităților de coagulare a cooperării transfrontaliere în general și a incluziunii sociale în particular.

2. Revigorarea tradițiilor multiculturale la nivelul localităților Valcani și Čoka (România–Serbia) pe tot parcursul proiectului, promovarea valorilor culturale prin implicarea tuturor grupurilor sociale din zonă în cercetarea și redescoperirea valorilor comune ale culturii tradiționale specifice vechii Zona Banatului.

3. Promovarea zonei transfronataliere folosind resurse specifice (artă, cultură, media, folclor, muzică românească autentică etc.);

Principalele obiective vor avea ca rezultat crearea unui Centru Multicultural în Valcani și reabilitarea Centrului Cultural de la Banatski Monoštor, localitate care aparține de Čoka, care va găzdui activitățile proiectului.

Alte rezultate: întâlniri privind analiza și cercetarea valorilor culturale în zona tranfrontalieră, schimburile de experiențe între Valcani și Čoka, 2 sesiuni de educație culturală, 3 grupuri de ateliere de creație (etnografice, culinare, arte și meserii, cursuri de dans, două vizite la muzeele etnografice din zona tranfrontalieră, o tabără folclorică la Čoka, 1 concurs culinar, 1 festival multietnic la Valcani).

Dat fiind că acest proiect se referă la istorie, tradiție, multiculturalism, granița comună a celor doi parteneri, acesta are ca scop principal transferul de experiențe, cunoștințe și practici culturale realizate de-a lungul timpului de către Čoka și implementat la Valcani.

Construirea infrastructurii va reprezenta sprijinul pentru organizarea activităților propuse, oferind populației locale posibilitatea de a avea o viață culturală plină, animată de dorința de a se implica în cooperarea transfrontalieră. În plus, cele două comunități vecine împărtășesc strategii pentru rezolvarea nevoilor identificate.

Noutatea proiectului este de a consolida relațiile culturale din zona transfrontalieră bazată pe dorința de a salva atât valorile culturale tangibile, cât și cele intangibile, prin implicarea tuturor generațiilor în transmiterea și recepția lor.Centru Multicultural Valcani

DESCRIEREA PROIECTULUI
Valcani și Čoka, două comunități cu graniță comună, traversate de canalul Aranca, fac parte din zona geografică a Banatului de Vest din România și din Banatul de Nord din Serbia. O zonă geografică cu istorie incontestabilă care a fost odată un teritoriu integral. Un teritoriu cu bogăție culturală unică, susținut de existența mai multor minorități etnice cu culturi proprii, o țară pe care românii, maghiarii, sârbii, bulgarii, romii o numesc „acasă”, păstrând în același timp etnia și acceptând incluziunea multiculturală ca fiind normală și efectul benefic al stilului de viață specific acestui domeniu.
În această vatră a multiculturalismului în care cele două comunități, Valcani și Čoka, au trăit împreună ca vecini și prieteni, au avut respect și toleranță atât față de valorile specifice ale fiecărui grup etnic, cât și de valorile comune create în timp. Banatul istoric acoperă astăzi teritoriul a trei țări (aproximativ 20.000 km² în România, aproximativ 10.000 km² în Serbia și aproximativ 300 km² în Ungaria).

Împreună cu diviziunea teritorială și administrativă a Banatului, prin trasarea granițelor fostei Iugoslavii și a Ungariei, cele două comunități s-au separat practic și, ca toate comunitățile din zona de frontieră, au avut o dezvoltare socială și economică precară, alunecând încet spre izolare, devenind comunități de graniță în județele din care fac parte. Datorită procesului de industrializare și urbanizare forțată de regimul comunist și după aplicarea unei strategii parțiale de dezmembrare a satului românesc, comuna Valcani, care a fost înființată ca unitate administrativ teritorială independentă în anul 2004, poate fi descrisă drept una dintre comunitățile de graniță rurale subdezvoltate; în unele cazuri infrastructură economică inexistentă, cu o populație în vârstă, a cărei singură formă de socializare este biserica, copiii crescuți de bunici, deoarece părinții au plecat la muncă peste hotare, tineri care, de îndată ce au terminat școala, pleacă de acasă pentru a găsi un loc de muncă în altă parte.

Zona de graniță în cauză este populată de oameni care își petrec zilele într-un mediu arid, lipsiți atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social, de  oportunități,  fiind rupți de preocupările materiale și nevoile zilnice, nu dispun de puterea necesară pentru a depăși această condiție. Aceasta creează pericolul ca odată acceptată, această marginalizare să devină rutină, un stil de viață considerat normal. Poziția lor geografică a devenit un factor de marginalizare fizică și socială și economică pentru aceste comunități.

Astfel, cei doi parteneri au ajuns la concluzia că acest proiect vine ca un avertisment important referitor la devalorizarea culturii în toate aspectele ei, dispariția obiceiurilor etnice și a tradițiilor încet în ceața timpului. Au apărut provocări specifice prin identificarea nevoilor comune din zona transfrontalieră Čoka–Valcani, reflectate în lipsa de comunicare, pierderea identității istorice, valorilor culturale comune specifice comunităților rurale situate în zona de frontieră.

Profitând de faptul că punctul vamal Valcani-Verbica (Čoka) este deschis, comunicarea este mai ușoară. Pentru a satisface nevoile identificate, propunem ca o primă etapă crearea infrastructurii necesare pentru a facilita un cadru de cooperare bilaterală pentru redescoperirea valorilor interculturale ale renașterii tradițiilor și obiceiurilor interetnice pentru transmiterea lor către generațiile mai tinere: etnografie și folclor, gastronomie tradițională și artizanat, promovarea zonei tranfrontaliere în ceea ce privește activitățile sale culturale, crearea de cercuri etnografice și folclorice, artă tradițională și târguri gastronomice tradiționale, tabere pentru copii.

Relevanța proiectului rezultă în mod clar din obiectivul său general, care este în concordanță cu prevederile și direcția strategică a Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg-IPA România-Serbia, și anume: depășirea problemelor specifice legate de corelarea regionale, atât la nivel intern între regiunile de frontieră, cât și în mod crucial și extern între regiunea de frontieră și zonele învecinate, precum și depășirea frontierei ca o „divizare” percepută și promovarea unei mai bune cooperări și contacte între regiuni și comunități de ambele părți ale frontierei . Acest proiect vizează dezvoltarea relațiilor sociale și culturale bilaterale, prin angajarea locuitorilor zonei de frontieră în desfășurarea de activități comune legate atât de redescoperirea valorilor interculturale, cât și de promovarea patrimoniului cultural și a tradițiilor comune celor două comunități vecine.
Interreg - IPA logo RO - JPG

LiveTimisoara.ro

Comments

comments