28 de proiecte vor fi implementate pe parcursul anului 2024, în școlile timișorene, în cadrul programului „Power Station+ | Școli creative”, program finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara. Valoarea totală a celor 28 de proiecte care au fost notate de către comisia de evaluare și selecție cu punctajul necesar pentru a fi declarate admise, este de 2.000.000 lei.

Proiectele se înscriu în direcțiile tematice Parteneriate creative (17 proiecte), Spații creative (6 proiecte) și Resurse creative (5 proiecte) și își propun să aducă o contribuție semnificativă la atingerea obiectivelor generale ale programului Power Station+ | Școli creative: creșterea numărului de acțiuni culturale adresate publicului tânăr, creșterea interesului scenei culturale locale în raport cu publicul tânăr, creșterea numărului de interacțiuni ale comunității școlare cu artiști și operatori culturali, creșterea complexității și calității parteneriatelor dintre actorii culturali și cei educaționali, creșterea competențelor cadrelor didactice de a integra resursele culturale în practica educațională. Pe termen mediu programul de finanțare „Power Station+ | Școli creative” își va aduce contribuția la dezvoltarea unui mediu divers de manifestare artistică pentru comunitatea școlii și redefinirea metodologiilor educaționale astfel încât să integreze resurse puse la dispoziție de actorii culturali. Acestea vor conduce la creșterea stării de bine în școală și a participării culturale pentru publicul tânăr și pentru cadrele didactice.

Proiectele din cadrul „Parteneriate creative propun activități artistice și educativ-culturale care pornesc de la un parteneriat creativ între părți, în care inițiatorii colaborează în toate etapele și accesează resurse diverse pentru derularea activităților. Proiectele din categoria „Spații creative” vizează intervenții artistice sau adaptative în și asupra spațiilor școlare, respectiv desfășurarea de activități educative în afara școlii, în spații culturale.Proiectele din cadrul „Resurse creative” vizează activități de formare, de dezvoltare de comunități profesionale și de resurse pentru educația culturală și integrarea artei în educație, dedicate cadrelor didactice.

După un an plin precum 2023, care a adus Timișoarei peste 2.000 de evenimente organizate de peste 800 de organizații românești și internaționale, majoritar finanțate de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, anul acesta ne continuăm menirea de schimbare în bine a comunității locale. Ne bucurăm foarte mult să anunțăm proiectele care anul acesta, cu un buget de două milioane de lei, acordat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, vor contribui la schimbarea de paradigmă în școlile timișorene contribuind la conectarea elevilor și a specialiștilor din educație cu mediul cultural. Le mulțumesc pentru încredere tuturor celor 36 organizații sau persoane fizice autorizate care au aplicat pentru o finanțare în cadrul programului Power Station+ | Școli creative,mulțumesc comisiei de experți pentru munca depusă în evaluarea proiectelor și le doresc celor 28 de organizații câștigătoare mult succes, determinare și putere de muncă, în acest an. Centrul de Proiecte este și în acest an un partener ne încredere al comunității timișorene. Alexandra Maria Rigler, Directoarea Centrului de Proiecte Timișoara

Școli creative este un program de finanțări nerambursabile acordate de Municipiul TImișoara prin Centrul de Proiecte, parte a programului „Power Station+”.

Prin finanțările acordate în cadrul programului Power Station+ | Școli creative Centrul de Proiecte creează oportunitatea de a dezvolta activitatea de mediere și educație culturală dobândită în cadrul programului Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii spre un public mai amplu și mai divers. Proiectele finanțate cresc publicul pentru cultură și pun în lumină valoarea creativității, a artelor și a patrimoniului ca resurse de învățare și de dezvoltare pentru comunitatea școlii. O punte solidă între instituțiile de cultură și școlile Timișoarei, între publicul tânăr și organizațiile culturale, este un obiectiv fundamental al acestui program.” Raluca Iacob, Coordonatoare Power Station și monitorizare, evaluare rezultate și impact

Power Station+ extinde și consolidează Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. Evaluarea și selecția aplicațiilor a fost realizată de către o comisie de specialiști formată din reprezentanți ai autorității finanțatoare cu experiență și/sau responsabilități privind sectorul cultural local și din specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.