Venerabila instituție a Capitlului Catedralei Sf. Gheorghe, Domul Romano-Catolic din Timișoara a primit – prin decretul de confirmare și ratificare emis cu numărul 1878 de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara – șase noi membri.

Instalarea noilor canonici va avea loc sâmbătă, 24 februarie 2024, în sărbătoarea Ridicării la Cinstea Altarelor a Sf. Gerhard, episcop-martir. La ora 18.00 va fi celebrată Sf. Liturghie de către Pr. Árpád Király, canonic care își îndeplinește serviciul în această săptămână în Dom (hebdomadar), iar de la ora 18.30 Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan va proceda la instalarea noilor canonici. Cu această ocazie membrii capitlului vor depune jurământul de credință în fața Păstorului diecezei, la preluarea noului oficiu, fiindu-le indicat locul în care vor lua loc în stallum-ulurile din sanctuarul Domului. Astfel, Capitlul Catedral are, din acest moment, următoarea componență:

PRAEPOSITUS MAIOR: Msgr. Johann DIRSCHL PRAEPOSITUS MINOR: Pr. Zsolt SZILVÁGYI CANONICUS LECTOR: Msgr. Gjuka AUGUSTINOV CANONICUS CANTOR: Pr. Nikola LAUŠ, CANONICUS CUSTOS: Pr. Adalbert JÄGER CANONICUSARCHIDIACONUS: Pr. Árpád KIRÁLY CANONICUS SENIOR: Pr. János KAPOR CANONICUS IUNIOR: Pr. Dorin Gyula FILIP

CANONICUSALEXANDRINUSSENIOR: Pr. Sebastian MIRCIOV CANONICUS ALEXANDRINUS IUNIOR: Pr. Tamás BENE CANONICUS CAROLINUS SENIOR: Pr. Veniamin PĂLIE; CANONICUS CAROLINUS IUNIOR: Pr. Zoltán KOCSIK.

De asemenea, colegiul CanonicilorOnorifici este completat și el, prin numirea preoților dr. Zoltán Toman, preot diecezan aflat în serviciul Sf. Scaun, la Roma și drd. László Bakó, paroh de Iratoș, oficial al Tribunalului Diecezan. Ambii clerici au îndepliniti până acum rolul de prebendari ai Capitlului de Timișoara. Canonici onorifici pot fi numiți preoți din dieceza noastră, precum și din alte dieceze. Între canonicii onorifici se numără deja, de mai mulți ani și preoți din Dieceza de Szeged-Csanád și din Dieceza de Zrenjanin/Becicherecu Mare – datorită legăturilor istorice pe care episcopii diecezei noastre le-au subliniat întotdeauna și le-au menținut și în acest fel. De asemenea, între canonicii onorifici se numără și clerici din Diecezele de Fulda și Regensburg.

Prebendarii sunt colaboratorii permanenți ai canonicilor și, în trecut, li se permitea/solicita să preia atribuțiile canonicilor atunci când aceștia erau, din varii motive, indisponibili sau aveau prea multe îndatoriri. De asemenea, ei erau recompensați pentru acest lucru – praebenda însemnând că respectivul cleric, beneficia pe atunci de o remunerație. Prin decretul mai sus menționat

Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a numit și doi prebendari în persoanele Pr. Marin Matieș, decan de Severin – paroh de Caransebeș și a Pr. Augustin Bărbuț, vice-econom, paroh de Timișoara IX. Preasfânta Treime.

Capitlul Catedral de Timișoara este urmașul istoric al Capitlului Diecezei de Cenad, numărul canonicilor evolând în decursul veacurilor.

Canonicii care se retrag din serviciul activ al Capitlului, din cauza vârstei sau din motive de sănătate, devin canonici emeriți.

Episcopul Diecezan le mulțumește tuturor pentru serviciul lor fidel și devotat pe care l-au îndeplinit până acum și le dorește mult har și binecuvântare în munca pe care o depun.

Pe lângă atribuțiile pastorale, educative sau culturale cu care au fost încredințați, membrii capitlului – canonicii – sunt cei care rând pe rând, timp de câte o săptămână, celebrează sf. Liturghii din Domul sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică a Diecezei de Timișoara, respectiv iau parte la rugăciuni comune în diferite sărbători sau perioade ale anului liturgic.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze întreg colegiul canonicilor și să le dăruiască har și putere în munca pe care o vor depune și de aici înainte!