Cu o rată a mortalității infantile care ne situează pe podiumul negativ al Uniunii Europene, disputând primul loc cu Bulgaria, România are un deficit cronic de medici neonatologi, specializare care înregistrează cel mai mare procent de posturi vacante raportat la posturile ocupate, respectiv 40%. Totodată, vechimea medie exprimată în ani pentru echipamentele aferente specializării neonatologie este de 8 ani, în condițiile în care aparatura medicală de ultimă generație face o diferență crucială în ceea ce privește salvarea nou-născuților cu prematuritate extremă sau cu patologii medicale grave.

Salvați Copiii România, care a inițiat în premieră în România cel mai complex program de dotare a maternităților și secțiilor de neonatologie, pune în dezbatere publică rezultatele unei anchete care relevă nevoile din sistemul neonatologic.

Date din ancheta Salvați Copiii România realizată cu date culese pentru  anul 2021:

 • Cel mai mare procent de posturi vacante raportat la posturile ocupate este în neonatologie -respectiv 40%.
 • Postul de asistent social reprezintă a doua poziție din perspectiva procentului locurilor vacante, de 33%.
 • Asistentele medicale de terapie intensivă neonatală necesită ani buni de formare și nu există un număr suficient raportat la numărul de pacienți și gravitatea cazurilor.
 • Național, în 7% din totalul nașterilor mama este minoră, iar în 1% din cazuri mama are sub 15 ani. 
 • Cezarienele reprezintă 50% din totalul nașterilor, în timp ce rata prematurității este de 9%.  Procentul cezarienelor este cu aproximativ 16% mai ridicat în cazul secțiilor de nivel 3, comparativ cu secțiile de nivel 1 și cu 10% mai ridicat comparativ cu secțiile de nivel 2. Faptul este explicabil, pornind de la complexitatea mai ridicată a cazurilor adresate unităților de nivel 3.
 • Vechimea medie exprimată în ani pentru echipamentele aferente specializării obstetrică este de 11 ani. Necesarul mediu, exprimat pe unitate sanitară, de echipamente medicale este cel mai ridicat în cazul truselor de asistat nașteri fiziologice (6), surselor permanente de oxigen (6), sondelor endotraheale (4), pulsoximetrelor (4).
 • Vechimea medie exprimată în ani pentru echipamentele aferente specializării neonatologie este de 8 ani. Necesarul mediu, exprimat pe unitate sanitară, de echipamente medicale este cel mai ridicat în cazul pulsoximetrelor (6), pompelor de perfuzie (4), monitoarelor (ECG, respirație, Sp02, temperatură, NIBP cu posibilitatea de înregistrare) (4), aspiratoarelor și sondelor de aspirație        nou-născuți (4).

Programul  de combatere a mortalității infantile al Salvați Copiii România este centrat pe două componente – dotarea cu aparatură medicală a unităților medicale și lucrul în comunitățile vulnerabile, printr-o paletă de servicii sociale integrate, care să asigure accesul gravidelor și mamelor atât la servicii de sănătate, cât și la programe de educație și sprijin socio-economic.

“Puțină lume știe că cel mai mare risc de deces din viața unui copil este în perioada neonatală; aproximativ 50% din toate decesele copiilor au loc în primele 28 de zile de viață, iar reducerea spectaculoasă a numărului de decese la vârsta 0-1 an în ultimii 30 de ani nu este proporțională pentru toate subcategoriile de vârstă: mortalitatea neonatală a scăzut mult mai puțin comparativ cu celelalte etape de vârstă. Cu tot ceea ce s-a obținut înregistrăm încă indicatori de mortalitate infantilă dubli față de media UE, cauza principală (în mai mult de o treime din cazuri) fiind prematuritatea.

Suportul vital și îngrijirea unui prematur necesită luni de zile, experiență clinică și multă aparatură medicală performantă, care să substituie uterul matern și să permită supraviețuirea fără dizabilități. Vorbim de o specialitate medicală relativ nouă și în evoluție, care se sprijină pe progresul continuu științific și tehnologic în domeniul medical. Echipamentele medicale necesare în secțiile de terapie intensivă neonatală trebuie să fie foarte performante și upgradate periodic pentru a fi responsive la nevoile unor bebeluși de 24-25 săptămâni de gestație și 500 de grame”, explică Adriana Dan, Șef secție Neonatologie Spitalul Universitar de Urgență București.

Din anul 2010 și până în prezent, Organizația Salvați Copiii a dotat 122 de unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 1.700 de echipamente vitale, investind peste 10 milioane de euro. Doar în 2023, Salvați Copiii a dotat peste 55 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând supraviețuirea și tratamentuladecvat pentru cel puțin 60.000 de copii.

„Programul de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală este unul prioritar pentru Salvați Copiii. Am făcut muncă de pionierat în domeniu și, după 14 ani, programul a devenit unul amplu, atât în comunitățile vulnerabile, cât și în ceea ce privește întărirea capacității spitalelor în salvarea și îngrijirea nou-născuților. Avem în medici cei mai buni parteneri și astfel reușim să sprijinim concret sistemul medical cu ceea ce este necesar, dar eforturile trebuie consolidate cu politici de sănătate coerente și care să corecteze disparitățile”, a spus Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Organizația Salvați Copiii.

Echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, mediatori sanitari), a creat din 2010 o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani.

Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 20 de județe, în 70 de comunități rurale defavorizate, cu 100.000 de mame, gravide și copii până în 5 ani. De asemenea, doar în ultimii doi ani, ne-am implicat, alături de medici de renume, în organizarea a 17 cursuri de pregătire pentru medicii neonatologi privind ecografia și ventilația în îngrijirea nou-născutului prematur.

Recomandări Salvați Copiii în urma consultărilor cu medicii

 • Realizarea unui registru național al nou-născuților prematur pentru a avea o imagine reală a fenomenului, a nevoilor de îngrijire foarte diferite de la un centru la altul și pentru a aloca resursele în concordanță. Acest lucru ar permite și elaborarea de standarde de îngrijire care să reducă discrepanțele între diferite regiuni.
 • Realizarea unei baze de date electronice a numărului de locuri din TINN – din cadrul maternităților de grad 3.
 • Mărirea numărului de paturi de terapie intensivă neonatală și post-terapie în maternitățile de nivel 3 care au inițiat demersuri în acest sens, cu asigurarea posibilității de a angaja și personal proporțional cu creșterea numărului de locuri de terapie intensivă/post-terapie.
 •  Înființarea în cadrul spitalelor de pediatrie sau de sine stătător a unor centre de îngrijiri paliative sau îngrijiri de lungă durată pentru pacienții cronici, întrucât maternitățile de grad 3 au puține locuri, dotare insuficientă și circuite epidemiologice greu de creat în situația îngrijirii unui pacient care depășește cu mult vârsta neonatală (3-6 luni) și greutatea de peste 5 kg, dar necesită suport al funcțiilor vitale.
 • Dotarea sau extinderea secțiilor de TI din spitalele de pediatrie astfel încât să se scurteze timpul de așteptare, iar tratamentul malformațiilor și al complicațiilor chirurgicale să se facă prompt și cu rezultate bune.
 • Redistribuirea numărului de locuri între compartimentele de TI/PM și normoponderali în maternitățile de grad 3, care au un număr mai redus de nașteri fiziologice și o rată a prematurității sau a internărilor în TINN foarte mare (14-15%).
 • Înlocuirea echipamentelor din secțiile de terapie intensivă care au vechime de peste 10 ani cu tehnologii de ultimă oră.
 • Numărul și distribuția medicilor și asistentelor medicale din secțiile de Neonatologie trebuie să fie proporțional cu capacitatea de îngrijire existentă.
 • Mai multe ambulanțe de transport, mai bine dotate pentru a asigura transferul                       nou-născuților de la centrele de grad 1 și 2 la  centrele de grad 3 la timp și în condiții cât mai bune. Este de preferat, însă, transferul in utero, adică al gravidei. Pe termen lung este necesară construcția de Unități de terapie intensivă neonatală în spitale noi, cu clădiri și circuite conforme cu standardele actuale europene.